จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานอาคารสถานที่โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาได้ปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียนให้มีความปลอดภัยให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุด

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าว