คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ดำเนินการประชุมและตรวจสอบการจัดทำแฟ้มตามมารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบแฟ้มมาตรฐานการศึกษา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุด

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าว