• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ covid-19

ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ covid-19

ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่นะบาดของโรคติฝิดเชื้อไวรัวโคโรนา (covid-19) และกล่าวต้อนรับนักเรียนเนื่องมนวันเกิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ covid-19 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE