• ข่าว ล่าสุด

โรงพยาบาลบ้านสร้าง ให้ความรู้เรื่อง covid - 19

โรงพยาบาลบ้านสร้าง ให้ความรู้เรื่อง covid - 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และการใช้ชีวิตแบบ new normal โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านสร้าง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลบ้านสร้าง ให้ความรู้เรื่อง covid - 19 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE