• ข่าว ล่าสุด

ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลนักเรียนช่วงพักกลางวัน แบบ new normal

ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลนักเรียนช่วงพักกลางวัน แบบ new normal

ฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแลนักเรียน รับประทานอาหารในโรงอาหารในช่วงพักกลางวัน แบบ new normal เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ตามแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลนักเรียนช่วงพักกลางวัน แบบ new normal —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE