• ข่าว ล่าสุด

ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อจัดทำบัตรนักเรียนในระบบ sbmld innovation

ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อจัดทำบัตรนักเรียนในระบบ sbmld innovation

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการถ่ายภาพนักเรียนทุกคน เพื่อปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและนำไปจัดทำบัตรนักเรียนในระบบ sbmld innovation ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อจัดทำบัตรนักเรียนในระบบ sbmld innovation —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE