• ข่าว ล่าสุด

นายก อบจ.ปราจีนบุรี ดูแลให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียน

นายก อบจ.ปราจีนบุรี ดูแลให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียน

ท่านบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และท่านธวัฒน์ชัย ม่วงทอง รองนายกองค์กานบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายก อบจ.ปราจีนบุรี ดูแลให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE