• ข่าว ล่าสุด

คัดกรองคณะครูและนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน

คัดกรองคณะครูและนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการคัดกรองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้าโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนวันที่สอง ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่สงดี สวมหน้ากากอนามัยครบทุกคน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

คัดกรองคณะครูและนักเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE