• ข่าว ล่าสุด

อำเภอบ้านสร้างมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้โรงเรียน

อำเภอบ้านสร้างมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้โรงเรียน

อำเภอบ้านสร้าง ได้จัดสรรหน่ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอบ้านสร้าง เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

อำเภอบ้านสร้างมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้โรงเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE