• ข่าว ล่าสุด

TOT ตรวจสอบสัญญาณ internet ในโรงเรียน

TOT ตรวจสอบสัญญาณ internet ในโรงเรียน

บริษัท TOT เข้ามาตรวจสอบสัญญาณ internet ในโรงเรียนพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้อย่างคุ้มค่า ในสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของ covid-19 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

TOT ตรวจสอบสัญญาณ internet ในโรงเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE