• ข่าว ล่าสุด

ปฐมฤกษ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course ทั้งระบบ

ปฐมฤกษ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course ทั้งระบบ

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบชุดต่อเนื่อง(Block course) ทั้งระบบ เป็นครั้งแรก!! ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 คลอส ตลอดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมฤกษ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course ทั้งระบบ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE