• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

งานกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE