• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาพร้อมรับฟังธรรมบรรยายจากพระครูโกศลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางแตน เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบางแตน

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE