• ข่าว ล่าสุด

กองช่าง อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่

กองช่าง อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงเพื่อว่งแผนดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซมอาคารสถานที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

กองช่าง อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE