• ข่าว ล่าสุด

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

งานลูกเสือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จึงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE