• ข่าว ล่าสุด

นักเรียนทุนมูลนิธิ

นักเรียนทุนมูลนิธิ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน ประจำปี 2563 ภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ปรากฎผลว่า มีนักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จำนวน 5 คน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่ง งานทุนการศึกษา ได้นำนักเรียนทำการสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์

นักเรียนทุนมูลนิธิ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE