• ข่าว ล่าสุด

การเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน ผ่านระบบ sbmld innovation

การเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน ผ่านระบบ sbmld innovation

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน ผ่านระบบ sbmld innovation เป็นประจำทุกวัน เพื่อความสะดวกของครูประจำชั้นในการติดตามดูแลนักเรียน และเป็นจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล อย่างเป็นปัจจุบัน

การเช็คชื่อนักเรียนมาเรียน ผ่านระบบ sbmld innovation —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE