• ข่าว ล่าสุด

เช็คชื่อนักเรียนด้วย QR CODE บนบัตรนักเรียนใน ระบบ sbmld

เช็คชื่อนักเรียนด้วย QR CODE บนบัตรนักเรียนใน ระบบ sbmld

วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้ทำการทดลอง เช็คชื่อนักเรียนด้วย รหัส QR CODE ที่มาจากบัตรนักเรียนของระบบ SBMLD เพื่อที่คุณครูที่ปรึกษาจะได้เช็คการมาเรียนของนักเรียนประจำชั้นของตนได้อย่างสะดวกขึ้น ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

เช็คชื่อนักเรียนด้วย QR CODE บนบัตรนักเรียนใน ระบบ sbmld —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS