• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมธรรมศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

กิจกรรมธรรมศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมธรรมะศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ขัดเขลาสติและสมาธิพร้อมในการเรียน ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรมธรรมศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS