• ข่าว ล่าสุด

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 1/2563

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 1/2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS