• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและสะอาดไม่ให้มีแหล่งที่จะสะสมเชื้อโรคเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรม Big Cleaning Day —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS