• ข่าว ล่าสุด

คณะติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา รอบสอง ปีการศึกษา 1/2563

คณะติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา รอบสอง ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานศึกษา ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

คณะติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา รอบสอง ปีการศึกษา 1/2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS