• ข่าว ล่าสุด

มอบโล่เกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562

มอบโล่เกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562

มอบโล่เกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562

มอบโล่เกียรติคุณสำหรับสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 —  บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด
0 COMMENTS