• ข่าว ล่าสุด

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดี..ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร..สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร...ที่ได้รับรางวัลทางวิชาการระดับประเทศ...ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน( O-NET) พ.ศ. 2562....ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย...ครับ

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 —  นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
0 COMMENTS