• ข่าว ล่าสุด

ประชุมโปรแกรมการบริหารจัดการของ อปท.

ประชุมโปรแกรมการบริหารจัดการของ อปท.

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 จนท.ทต.สุเทพ เข้าร่วมประชุมโปรแกรมการบริหารจัดการของ อปท. Ipower DLAS ผ่านระบบ ออนไลน์

ประชุมโปรแกรมการบริหารจัดการของ อปท. —  นายธีระพันธ์ เตชะ
0 COMMENTS
User Image
นายธีระพันธ์ เตชะ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE