• ข่าว ล่าสุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดประชุมสัมมนาการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง เทศบาล ๑๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕๕ แห่ง โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS