• ข่าว ล่าสุด

ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและกติกาของฟุตบอล..

ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและกติกาของฟุตบอล..

วันที่ 18 กันยายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อนุมัติให้ คณะวิทยากร จำนวน 4 คน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคมในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนด้านกีฬาฟุตบอล (SBMLD) ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ.2563 ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและกติกาของฟุตบอล ฝ่ายส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ฝึกอบรมความรู้ ทักษะและกติกาของฟุตบอล.. —  นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
0 COMMENTS