• ข่าว ล่าสุด

ข้อมูลทางศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง

ข้อมูลทางศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง

งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทางศาสนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจใฝ่รู้ ใช้เป็นข้อมุลที่เป็นประโยชน์ได้

ข้อมูลทางศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง —  นางสุกัญญา รัชนีกุล
0 COMMENTS