• ข่าว ล่าสุด

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน

ตามที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "บัวใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 35 ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และ ฟุตซอล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น พัฒนาทักษะของนักกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด กำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาชั่วคราว ลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ และสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน —  นายสุริยา บริบูรณ์
0 COMMENTS