• ข่าว ล่าสุด

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตามที่ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS