• ข่าว ล่าสุด

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. ได้ 2 เหรียญทอง จาก วิ่ง 800 เมตร ชาย และ วิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง 2. ได้ 1 เหรียญทองแดง จาก วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ฝ่ายส่งเสริมกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรผลการ

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 —  นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ
0 COMMENTS