• ข่าว ล่าสุด

ประชุมทบทวนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมกับศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา

ประชุมทบทวนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมกับศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอความอนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลเด็กปฐมวัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. - 16. 00 น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประชุมทบทวนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมกับศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา —  น.ส.วริศรา นนทศนันท์
0 COMMENTS