• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมการประชุมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Smart Kids Code

เข้าร่วมการประชุมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Smart Kids Code

ในวันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 น. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทม.พะเยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รร.เทศบาล 2 ได้ร่วมประชุมการและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Smart Kids Code ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบทุนการจัดซื้อคอสการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียน รร. เทศบาล 2 จำนวน 15,000 บาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ด้านภาษา Coding และเสริมสร้างนวัตกรรมต่อไป

เข้าร่วมการประชุมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Smart Kids Code —  น.ส.วริศรา นนทศนันท์
0 COMMENTS