• ข่าว ล่าสุด

การประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบรูณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบรูณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

#ผสานความร่วมมือ_เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โคราช วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. #ดร_ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มอบหมายให้ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม. ร่วมเป็นเกียรติและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Korat Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยมี #นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และ #นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ สำหรับการขับเคลื่อนครั้งนี้ อบจ.นม.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้แก่ #นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ #นายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาฯ อบจ.นม. ในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม. โดย #นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผอ.สถานศึกษา รร.คลองเมืองพิทยาคม และ #นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ผอ.สถานศึกษา รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการสึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่่างมีประสิทธิภาพ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://web.facebook.com/edukoratpao/posts/1887448768097283

การประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบรูณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS