• ข่าว ล่าสุด

นายกหน่อย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “คืนถิ่นศิลป์เสิงสาง"

นายกหน่อย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “คืนถิ่นศิลป์เสิงสาง"

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ หอศิลป์เสิงสาง ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, ส.อบจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายศิลปิน, คณะครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง, ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม “คืนถิ่นศิลป์เสิงสาง” ครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรม โดยมีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง ผลงานของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผลงานของเด็กๆ และเยาวชน มากมาย ขอบคุณข่าว : เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1130701284101147

นายกหน่อย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “คืนถิ่นศิลป์เสิงสาง" —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS