• ข่าว ล่าสุด

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League”

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League”

รองฯ สมเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League” ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G ทางเข้าประตู 1 (ลานใต้ท้องเครื่องบิน) #ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี #นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League” ประจำปีงบประมาณ 2564 , #นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กล่าววัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล , #นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโคราชซอรัส สปอร์ต จำกัด กล่าวถึง ด้านความพร้อมของผู้สนับสนุนร่วมจัดการแข่งขัน และ #นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21 Korat กล่าวถึงด้านความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก #นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการกิจกรรมโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ขอบคุณข่าว : เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1131906737313935

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “Nakhorn-Ratchasima Sports City Basketball KORASAURUS Youth League” —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS