• ข่าว ล่าสุด

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ”

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ”

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อรับนโยบายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมมอบนโยบายในด้านเศรษฐกิจ และนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมชี้แจงการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและองค์กรบริหารส่วนจังหวัด, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ห้องคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น อันจะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ขอบคุณข่าว : เพจหน่อย - ยลดา หวังศุภกิจโกศล https://www.facebook.com/Yonlada.Wang/posts/229324715645996

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS