• ข่าว ล่าสุด

อบจ.โคราช ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์

อบจ.โคราช ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์

29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมรับฟังคำชี้แจง คู่มือและวิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม และรับฟังคำชี้แจง คู่มือและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว โดย อบจ.นครราชสีมา ได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ขอบคุณข่าว : เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1147480409089901

อบจ.โคราช ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS