• ข่าว ล่าสุด

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทางประธานกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มานั่งประชุมหารือเข้มข้น เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษา ผมเชื่อมั่นในความตั้งใจของคณะบริหารทุกๆท่านจะสามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด ขอบคุณข่าว : เพจนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788668648445373&id=292564168055826

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษา —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS