• ข่าว ล่าสุด

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในห้องที่ทำงาน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในห้องที่ทำงาน

แนวทางป้องกันโควิด 19 ในห้องที่ทำงาน #ปกปิด ไม่ใส่แมส มีความผิด ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ ปรับสูงสุด 20,000 บาท เพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1149675062203769

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในห้องที่ทำงาน —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS