• ข่าว ล่าสุด

โคราชทำพิธีส่งรถชีวนิรภัยพระราชทาน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจโควิด 19 ให้ชาวโคราช ฟรี!! เป็นเวลา 10 วัน

โคราชทำพิธีส่งรถชีวนิรภัยพระราชทาน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจโควิด 19 ให้ชาวโคราช ฟรี!! เป็นเวลา 10 วัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดนครราชสีมา นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3 คัน สามารถตรวจหาเชื้อจากประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,500 คนต่อวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่ที่ พบการระบาดของโรค ประกอบด้วย อ.ด่านขุนทด อ.ปากช่อง อ.ประทาย อ.สีคิ้ว และ อ.สูงเนิน ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 64 เป็นเวลา 10 วัน นั้น โดยในช่วงเที่ยงวันนี้ (3 พ.ค. 64) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมส่งขบวนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เขต อ.เมืองนครราชสีมา และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ทั้งนี้จากการตรวจคัดกรองในระยะเวลา 10 วัน มีประชาชนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อจำนวนทั้งสิ้น 13,186 คน พบผู้ติดเชื้อไว้รัสโควิด – 19 จำนวน 38 คน ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้าน นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีส่งรถชีวนิรภัยว่า จากกรณีเกิดการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนั้น ทาง อบจ. ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว และได้ช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนด้านปรับปรุงอาคารสถานที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ พร้อมกันนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ – ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงได้จัดเตรียมรถส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้าน จัดรถและบุคลากรกำจัดขยะติดเชื้อ “อยากฝากถึงประชาชน ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากเคหะสถาน ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้น เพราะเวลานี้ เราต้องช่วยกัน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอ หรือ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ต้องทำงานกันอย่างหนัก นอกจากเราจะต้องดูแลตัวเอง อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน ส่วน อบจ.นั้น เราพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในทุกภาคส่วน ซึ่งสภา อบจ. มีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ฉะนั้นในการจัดสรรงบจึงต้องผ่านคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติเราก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป” ขอบคุณข่าว : เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1149873085517300

โคราชทำพิธีส่งรถชีวนิรภัยพระราชทาน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจโควิด 19 ให้ชาวโคราช ฟรี!! เป็นเวลา 10 วัน —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS