• ข่าว ล่าสุด

อบจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และเตรียมแผนปฏิบัติงาน รับมือโควิด - 19

อบจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และเตรียมแผนปฏิบัติงาน รับมือโควิด - 19

อบจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และเตรียมแผนปฏิบัติงาน รับมือโควิด - 19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นม. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ที่ปรึกษาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุม และปรึกษาหารือ โดยมีสำนักการศึกษาฯ, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบหมายการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ และเตรียมแผนการปฏิบัติงานในการรับมือกับสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ ขอบคุณข่าวจากเพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1150338925470716

อบจ.นครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และเตรียมแผนปฏิบัติงาน รับมือโควิด - 19 —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS