• ข่าว ล่าสุด

“ดร.ยลดา” นำคณะผู้บริหาร – ปธ.สภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ต้อนรับผู้ว่าฯ “กอบชัย” ผวจ.โคราช คนใหม่

“ดร.ยลดา” นำคณะผู้บริหาร – ปธ.สภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ต้อนรับผู้ว่าฯ “กอบชัย” ผวจ.โคราช คนใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร, รองปลัด อบจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและพูดคุย เพื่อประสานและบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมา และ อบจ.นครราชสีมา โดยมี นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้ นางยลดาฯ นายก อบจ. กล่าวว่า อบจ.ยินดีและพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดในการบูรณาการเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในส่วนงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนงบประมาณที่จังหวัดประสานเข้ามา เพราะเชื่อมั่นว่า ทุกโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งตรงกับนโยบายของ อบจ.นครราชสีมา ด้านการ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” ทุกภาคส่วนต้องเดินหน้าไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยในโอกาสนี้ นายกอบชัยฯ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมเยียนทาง อบจ. เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนนโยบายการทำงานร่วมกัน เพราะการจะเดินหน้าพัฒนาจังหวัด จะทำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ทุกหน่วยงานต้องประสานและร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในส่วนของผู้บริหาร อบจ. ถือว่าเป็นโอกาสที่ที่ได้ทำงานร่วมกัน ส่วนภาคของข้าราชการขอให้ทำงานแบบตรงไปตรงมา สามารถแปลงนโยบายของผู้บริหารมาสู่การปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ เพราะ อบจ. ถือเป็นทั้งทัพหน้า และทัพหลัง ในการขับเคลื่อนจังหวัดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ขอบคุณข่าวจากเพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1173596299811645

“ดร.ยลดา” นำคณะผู้บริหาร – ปธ.สภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ต้อนรับผู้ว่าฯ “กอบชัย” ผวจ.โคราช คนใหม่ —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS