• ข่าว ล่าสุด

การประชุมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) กับทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) กับทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) กับทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดเวที Focus Group นอกจากนี้ยังมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. และ นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณข่าวจากเพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/KoratPaoOfficial/posts/1173698586468083

การประชุมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) กับทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS