• ข่าว ล่าสุด

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. ทั้ง 14 ศูนย์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม.

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. ทั้ง 14 ศูนย์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม.

4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น 5) นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. ทั้ง 14 ศูนย์ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. ทั้ง 14 ศูนย์ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไข และประสบการณ์ของศูนย์ฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ พร้อมให้ศูนย์ฯ ได้เสนอโครงการฯ เข้ามายังสำนักการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอีกด้วย ข่าวจากเพจสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1939984149510411

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. ทั้ง 14 ศูนย์ ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS