• ข่าว ล่าสุด

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ และชมการสาธิตการสอนออนไลน์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ และชมการสาธิตการสอนออนไลน์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

8 มิถุนายน 2564 คณะออกตรวจเยี่ยมเดินทางถึง โรงเรียนประทาย ในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เพื่อสำรวจความพร้อมการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ และชมการสาธิตการสอนออนไลน์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อด้วยวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะออกตรวจเยี่ยมเดินทางถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ต่อมาเวลา 10.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. ถึงโรงเรียนสูงเนิน เพื่อสำรวจความพร้อมการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ และชมการสาธิตการสอนออนไลน์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวจากเพจสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1940045496170943

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมการสอนออนไลน์ อุปกรณ์การสอนออนไลน์ และชมการสาธิตการสอนออนไลน์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS