• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. #ดร_ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มอบหมายให้ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) และ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ ที่ปรึกษารองนายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พร้อมคณะจากสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักช่าง อบจ.นม. โดยมี #นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับโดยพาเยี่ยมชมจุดต่างๆพร้อมกับรายงานถึงสภาพปัญหาให้กับทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อนำไปหาแนวทางพัฒนาช่วยเหลือต่อไป สำหรับโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งโรงเรียนเกี่ยวกับการเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ #นายนรเสฎฐ์ ยังได้เข้าเยี่ยมคุณครูที่กำลังทำการสอนออนไลน์ในหลายวิชา และดูห้องเรียนที่เตรียมไว้เพื่อเป็นห้องสื่อสารสำหรับเป็นห้องเรียนออนไลน์ครบวงจรที่จะได้งบทั้ง 58 โรงเร็วๆนี้ ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1966585443516948

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS