• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

14 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มอบหมายให้ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. #นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) และ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ ที่ปรึกษารองนายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พร้อมคณะจากสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักช่าง และศูนย์ประสานงานประจำ อ.เฉลิมพระเกียรติ อบจ.นม. โดยมี #นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับโดยพาเยี่ยมชมจุดต่างๆพร้อมกับรายงานถึงสภาพปัญหาให้กับทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อนำไปหาแนวทางพัฒนาช่วยเหลือต่อไป สำหรับบรรยากาศหลังฝนตกของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ถือว่าเย็นสบายและร่มรื่นมาก นอกจากนั้น #นายนรเสฎฐ์ ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนและจุดต่างๆ แล้ว ยังได้ร่วมพูดคุย ประชุมออนไลน์กับคณะครูฯ ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้มีการนำเอาโปรเจค 14 มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน เหมาะกับสถานะการช่วงนี้อย่างมาก โดย #นายนรเสฎฐ์ ได้กล่าวแสดงกำลังใจให้ทั้งครูและนักเรียนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ทางสำนักศึกษาฯ นำโดย ดร.หน่อย ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม ก็ขอเป็นกำลังใจและพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน ขอบคุณข่าวเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1966678336840992

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS