• ข่าว ล่าสุด

ดาวเด่น_เรือจ้าง โรงเรียนประทาย

ดาวเด่น_เรือจ้าง โรงเรียนประทาย

ดาวเด่น_เรือจ้าง ?? โรงเรียนประทาย ...ขอแสดงความยินดี...กับ ?????? นายชริน อำไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประทาย ได้รับรางวัล #โล่ประกาศเกียรติคุณ “การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน” จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1970345306474295

ดาวเด่น_เรือจ้าง โรงเรียนประทาย —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS