• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนครบุรี สังกัด อบจ.นม. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี ใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นสถานที่ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยวิธี RT-PCR (Polymerase Chain Reaction)

โรงเรียนครบุรี สังกัด อบจ.นม. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี ใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นสถานที่ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยวิธี RT-PCR (Polymerase Chain Reaction)

โรงเรียนครบุรี สังกัด อบจ.นม. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี (ศปก.อ.ครบุรี) ใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นสถานที่ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยวิธี RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือมีอาการบ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย Cr. นายสกฤต เศรษฐชัย ผอ.สถานศึกษา รร.ครบุรี ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1992478697594289

โรงเรียนครบุรี สังกัด อบจ.นม. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี ใช้หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นสถานที่ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยวิธี RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS